About Us

School Vision

St Teilo’s is a high achieving school where staff and students alike are enthusiastic about, and involved in their learning; where success is the expectation and the norm. A vibrant and exciting place to be, where areas of strength are developed to become areas of excellence, and all are encouraged to realise their potential. A caring and happy community that values the individual, and enables growth of the whole person in a Christian environment.

 

Gweledigaeth yr Ysgol

Ysgol â chyrhaeddiad uchel yw Ysgol Uwchradd Teilo Sant, lle mae staff a myfyrwyr yn frwdfrydig am ac yn rhan o’u dysgu: lle disgwylir llwyddiant fel rheol. Lle cyffrous a diddorol i fod, lle datblygir pob cryfder i fod yn rhagoriaeth, lle cefnogir pawb i sylweddoli ac i gyraedd eu potensial. Cymuned hapus sy’n gofalu am ac yn gwerthfawrogi pawb, lle galluogir twf pob unigolyn mewn awyrgylch Gristnogol.